Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

Χαιρόμαστε που δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρεία και τα προϊόντα μας. Ο Όμιλος Whirlpool (όπως ορίζεται κατωτέρω) λαμβάνει πολύ σοβαρά υπ' όψιν τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε την εμπειρία πελάτη που έχετε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Παρακάτω θα βρείτε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας, όπου εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

H Whirlpool Hellas SA., εταιρεία συσταθείσα δυνάμει της νομοθεσίας της Ελλάδας, που ανήκει στον Όμιλο Whirlpool («Όμιλος Whirlpool»), με έδρα στη διεύθυνση Zέππου 33 & Αναξαγόρα 16675 Γλυφάδα («Whirlpool», «εμάς/μας» ή «εμείς»), υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, σκοπεύει να παρέχει σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρηστών («Χρήστες», «εσάς/σας» ή «εσείς») του παρόντος ιστοτόπου («Ιστότοπος»), πληροφορίες αναφορικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων αριθ. 2016/679 της ΕΕ («Κανονισμός») και οποιουσδήποτε άλλους κατά τόπους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ Συλλέγουμε (1) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μοιραστήκατε οικειοθελώς μαζί μας, (2) δεδομένα που αφορούν τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο και (3) πληροφορίες που παρασχέθηκαν ή συλλέχθηκαν μέσω άλλων πηγών. Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (π.χ. δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δικαστικά δεδομένα). Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δυνατότητας περιήγησής σας στον Ιστότοπο, της απόκρισης σε αιτήματα και της επικοινωνίας σε σχέση με τις υπηρεσίες μας. Μπορούμε επίσης να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, μόνον εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, για να σας στέλνουμε εξατομικευμένα μηνύματα εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένων προσφορών και εκπτώσεων από εμάς και από τους αξιόπιστους συνεργάτες μας. Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.
ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συλλέγονται επίσης για λόγους συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις ή για την προστασία των έννομων συμφερόντων της Whirlpool. Εάν δεν έχουμε ορισμένα δεδομένα, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες ή να σας παρέχουμε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ Η ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε επαρκή διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέτρα που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έναντι απώλειας, κλοπής και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, κοινολόγησης ή τροποποίησης. Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.
ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με (1) παρόχους υπηρεσιών, (2) τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας και (3) δημόσιες αρχές, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τους αξιόπιστους συνεργάτες μας για σκοπούς προώθησης των προϊόντων τους. Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.
ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ Τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε υποκείμενα που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωνόμαστε πάντα ότι εφαρμόζονται κατάλληλες και ενδεδειγμένες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό. Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Έχετε, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα πρόσβασης, ενσωμάτωσης, επικαιροποίησης, τροποποίησης και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση data_protection_emea@whirlpool.com. Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ή να επικαιροποιηθεί από εμάς για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

1. ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Whirlpool θα υποβάλλει σε επεξεργασία τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ή να επικαιροποιηθεί από εμάς για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

a) Δεδομένα που σας αφορούν

Η Whirlpool υποβάλλει σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπό σας που συλλέγονται ή παρέχονται μέσω διαφόρων πηγών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται απευθείας από εσάς κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή/και κατά την καταχώριση του προϊόντος που έχετε αγοράσει, καθώς και όταν υποβάλλετε αίτημα για την παροχή πληροφοριών, για υποστήριξη και για αγορά προϊόντων της Whirlpool στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου.

Τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επιδίωξη των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Η Whirlpool πρέπει να τηρεί ανωνυμοποιημένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να αφαιρεί τα εν λόγω δεδομένα όταν δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλει σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αναγνωρίσιμη μορφή για σκοπούς επεξεργασίας.

b) Δεδομένα Περιήγησης

Ο Ιστότοπος συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών για τεχνικούς και λειτουργικούς λόγους. Τα εν λόγω δεδομένα δεν συλλέγονται με σκοπό την ταυτοποίηση του Χρήστη εντούτοις, ενδέχεται ως αποτέλεσμα να προσδιοριστεί η ταυτότητα του χρήστη σε περίπτωση, παραδείγματος χάρη, αντιπαραβολής των δεδομένων με άλλα δεδομένα που τηρούνται από τρίτους. Η εν λόγω κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP και το όνομα τομέα του υπολογιστή του Χρήστη, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των ζητούμενων πόρων, τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, τον αριθμητικό κώδικα που σχετίζεται με την κατάσταση απάντησης από τον διακομιστή και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί η συσκευή του Χρήστη. Τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και για τον έλεγχο της σωστής του λειτουργίας και διατηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων της εταιρείας μας. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της ευθύνης σε περίπτωση πιθανών ηλεκτρονικών εγκλημάτων κατά του Ιστότοπου. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στον Ιστότοπό μας μέσω διαφόρων κατηγοριών cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε τη Δήλωση για τα Cookies.

2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά περίπτωση, θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουμε συλλέξει ή μας έχουν παρασχεθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

a) παροχή της δυνατότητας εγγραφής σας στον Ιστότοπο με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, καταχώρισης ενός προϊόντος στον Ιστότοπο και αγοράς ενός προϊόντος από τον Ιστότοπο·
b) ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς του προϊόντος και παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (υπηρεσίες μετά την πώληση, πρόληψη της απάτης, διαχείριση επιστροφών)·
c) εκτέλεση της υπηρεσίας κατ’ οίκον παράδοσης των προϊόντων μας και παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών·
d) διευθέτηση εργασιών επισκευής για το προϊόν σας·
e) διαχείριση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών που μας αποστέλλετε, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού των παραπόνων και των μηνυμάτων που λαμβάνονται μέσω της διαδραστικής υπηρεσίας άμεσης συνομιλίας (chat)·
f) συμμετοχή σε ενέργειες προώθησης με έπαθλα /διαγωνισμούς·
g) συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς και άσκηση των δικαιωμάτων μας ενώπιον των δικαστηρίων·
h) με τη συγκατάθεσή σας, και με την επιφύλαξη των έννομων συμφερόντων της Whirlpool, αποστολή προς εσάς εξατομικευμένων μηνυμάτων εμπορικής προώθησης σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ηλεκτρονικά (μεταξύ άλλων, email, SMS, MMS, ειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές για κινητές συσκευές)·
i) εκτός εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε, επικοινωνία μαζί σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης τηλεφωνικά (μη αυτόματα) και μέσω φυσικού ταχυδρομείου·
j) αποστολή προς εσάς μηνυμάτων φροντίδας πελατών σχετικά με τα προϊόντα που έχετε καταχωρίσει ή για τα οποία δείξατε ενδιαφέρον και προκειμένου να διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης πελατών·
k) με τη συγκατάθεσή σας, ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για την αποστολή εξατομικευμένων μηνυμάτων εμπορικής προώθησης με επιλεγμένους αξιόπιστους μας συνεργάτες όπως ορίζεται στην Ενότητα 6 κατωτέρω και
l) ενέργειες που χρησιμεύουν στο πλαίσιο μεταβίβασης επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων, εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις εταιρειών ή άλλους μετασχηματισμούς και για την εκτέλεση των εν λόγω συναλλαγών.

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

a) Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφοι α), β), γ), δ), ε) και στ) είναι απαραίτητη για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν ή μοιράστηκαν μαζί μας τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εγγραφής στον Ιστότοπο, της ηλεκτρονικής αγοράς προϊόντων και της χρήσης ειδικών βοηθητικών υπηρεσιών, καθώς και της συμμετοχής σε ενέργειες προώθησης με έπαθλα και σε διαγωνισμούς·
b) Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφος ζ) είναι υποχρεωτική καθώς απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας·
c) Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφοι η) και ια) είναι προαιρετική. Χωρίς τη συγκατάθεσή σας, η Whirlpool, οι εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Whirlpool ή/και οι αξιόπιστοι συνεργάτες της εταιρείας δεν θα είναι σε θέση να σας αποστέλλουν εξατομικευμένα μηνύματα εμπορικής προώθησης με αυτοματοποιημένα μέσα. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Χρήστης ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς των παραγράφων η) και ια) ανωτέρω. Θεωρούμε δεδομένο ότι η συγκατάθεση για τη λήψη μηνυμάτων εμπορικής προώθησης και για την ανταλλαγή δεδομένων (κατά περίπτωση) δόθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν παρασχεθεί·
d) Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφοι θ), ι) και ιβ) είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Whirlpool και ο Όμιλος Whirlpool, που θα σταθμίζονται δεόντως με τα δικά σας συμφέροντα.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) που συλλέγουμε στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για να σας στέλνουμε εξατομικευμένα μηνύματα εμπορικής προώθησης σχετικά με παρεμφερή προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «διαγραφή» στο τέλος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/SMS κάθε φορά που σας αποστέλλεται το εξατομικευμένο μήνυμα εμπορικής προώθησης ή σύμφωνα με την Ενότητα 9 της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου κατωτέρω.

4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Whirlpool θα υποβάλλει σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να επιτύχει τους επιδιωκόμενους σκοπούς δυνάμει της Ενότητας 2 ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι παρακάτω περίοδοι διατήρησης:

a) τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της Ενότητας 2, παράγραφοι α), β) και γ), δ), ε) και στ) θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την απόκριση στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων και για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς·
b) τα δεδομένα που συλλέγονται για τον σκοπό που ορίζεται στην Ενότητα 2, παράγραφος ζ) θα διατηρούνται υποχρεωτικά για την περίοδο που προβλέπεται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς)·
c) τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφοι η) και ια) θα διατηρούνται για τη μέγιστη περίοδο διατήρησης δεδομένων που προβλέπεται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και
d) τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφοι θ), ι) και ιβ) θα διατηρούνται για την περίοδο που είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Whirlpool.

Έχετε υπ' όψιν ότι οι περίοδοι διατήρησης των δεδομένων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με την υποστήριξη της Τεχνολογίας των Πληροφοριών ή/και έντυπων μέσων και προστατεύονται με κατάλληλες συσκευές ασφαλείας οι οποίες ενδείκνυνται για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, η Whirlpool λαμβάνει κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά, προσωπικά και φυσικά μέτρα που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται έναντι απώλειας, κλοπής καθώς και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, κοινολόγησης ή τροποποίησής τους.

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με αξιόπιστους συνεργάτες μας, όπως οι πάροχοι επέκτασης εγγύησης, οι οποίοι πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης μόνον εφόσον σας έχουμε ενημερώσει ρητώς και μας έχετε δώσει ειδική συγκατάθεση προς τούτο.

Μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με:
a) εταιρείες του Ομίλου Whirlpool που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ και εκτός του ΕΟΧ, οι οποίες ενεργούν ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων·
b) προσεκτικά επιλεγμένους τρίτους προμηθευτές μας που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ και εκτός του ΕΟΧ, όπως φορείς διαχείρισης τηλεφωνικών κέντρων, μεταφορείς, πάροχοι υπηρεσιών ή τεχνικοί στους οποίους ανατίθεται η παροχή υποστήριξης και άλλοι προμηθευτές που εργάζονται για λογαριασμό μας υπό την ιδιότητα των δεόντως εξουσιοδοτημένων εκτελούντων την επεξεργασία για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση άλλους τρίτους στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής όπως συγχώνευση ή πώληση στοιχείων ενεργητικού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι εν λόγω εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί απορρήτου και ασφάλειας των δεδομένων της εταιρείας μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν από εμάς για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Σε περίπτωση διαβίβασης εκτός ΕΟΧ, θα εφαρμόζουμε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό. Βλ. ειδικότερα Ενότητα 7 κατωτέρω.

7. ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΕ-ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ-ΗΠΑ

Η Whirlpool Corporation συμμετέχει και έχει πιστοποιηθεί ως προς τη συμμόρφωσή της με τα Πλαίσια Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ. Η Whirlpool Corporation δεσμεύεται να υποβάλλει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει από κράτη μέλη της ΕΕ και την Ελβετία, επικαλούμενη τα Πλαίσια Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, στις ισχύουσες Αρχές των Πλαισίων. Για να μάθετε περισσότερα για τα Πλαίσια Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, επισκεφθείτε τον κατάλογο της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η Whirlpool Corporation είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, δυνάμει των Πλαισίων Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, και για τις επακόλουθες διαβιβάσεις των εν λόγω δεδομένων σε τρίτους που ενεργούν ως αντιπρόσωποι για λογαριασμό της. Η Whirlpool Corporation συμμορφώνεται με τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής για όλες τις περαιτέρω διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης για τις περαιτέρω διαβιβάσεις.

Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται ή διαβιβάζονται στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, η Whirlpool υπόκειται στις εξουσίες επιβολής της νομοθεσίας της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (Federal Trade Commission).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητηθεί από τον Όμιλο Whirlpool να κοινολογήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να ανταποκριθεί σε νόμιμα αιτήματα δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας ή της επιβολής του νόμου.

Αν σας προβληματίζει κάτι όσον αφορά το ιδιωτικό απόρρητο ή τη χρήση των δεδομένων σε σχέση με το πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής που πιστεύετε πως δεν έχουμε διευκρινίσει επαρκώς, μπορείτε να επικοινωνήσετε (δωρεάν) με τον τρίτο πάροχο επίλυσης διαφορών της εταιρείας μας που εδρεύει στις ΗΠΑ στη διεύθυνση https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις που περιγράφονται πληρέστερα στον ιστότοπο της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δεσμευτική διαιτησία αφού εξαντληθούν τα υπόλοιπα μέσα επίλυσης διαφορών.

TRUSTe

8. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε υποκείμενα ηλικίας κάτω των 18 ετών και η Whirlpool δεν συλλέγει εν γνώσει της δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία χρέωση, να έχετε ή/και να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
a) το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας·
b) το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (γνωστό και ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για το πρόσωπό σας·
c) το δικαίωμα να ζητήσετε την επικαιροποίηση ή διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για το πρόσωπό σας. Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που τηρούμε για το πρόσωπό σας ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε·
d) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εφόσον δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να τα υποβάλλουμε σε επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα σας εφόσον έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ή εφόσον υποχρεούμαστε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λόγους συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία. Σημειώστε, ωστόσο, ότι μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να ανταποκριθούμε στο αίτημα διαγραφής σας για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας γνωστοποιηθούν, κατά περίπτωση, κατά την υποβολή του αιτήματός σας·
e) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) εάν θέλετε να εξακριβώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων β) σε περίπτωση που η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας δεν είναι σύννομη αλλά δεν επιθυμείτε να προβούμε στη διαγραφή τους (γ) σε περίπτωση που θέλετε να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα δεδομένα ακόμη και αν δεν είναι πλέον απαραίτητο επειδή τα χρειάζεστε προκειμένου να στοιχειοθετήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις ή (δ) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων από μέρους μας αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε κατά πόσον έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας·
f) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, εν όλω ή εν μέρει, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εφόσον βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή στα έννομα συμφέροντα τρίτου) και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία καθώς θεωρείτε πως θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των πληροφοριών σας οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας·
g) σε περίπτωση που βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, το δικαίωμα να ανακαλέσετε ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, κάνοντας κλικ στην επιλογή διαγραφής στο τέλος των μηνυμάτων εμπορικής προώθησης που σας αποστέλλουμε·
h) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε εσάς ή σε διαφορετικό πάροχο. Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο μέρος της επιλογής σας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο·
i) το δικαίωμα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση data_protection_emea@whirlpool.com και
j) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων ή της αρμόδιας εθνικής δικαστικής αρχής.

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα ή να θέσετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για το πρόσωπό σας, στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση data_protection_emea@whirlpool.com ή επιστολή στη διεύθυνση: Whirlpool Hellas SA., Zέππου 33 & Αναξαγόρα 16675 Γλυφάδα, υπ’ όψιν του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση και ενδέχεται να επικαιροποιείται κατά καιρούς ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στις πρακτικές μας σχετικά με προσωπικά δεδομένα. Τυχόν ουσιώδεις αλλαγές θα σας γνωστοποιούνται με επικαιροποίηση της παρούσας Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Σας συνιστούμε να εξετάζετε τακτικά την Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τις ισχύουσες πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων αναθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 25 Ιανουαρίου 2019.