ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Ο Ελεγκτής Δεδομένων που σχετίζεται με τα δεδομένα που παρέχονται απευθείας από χρήστες ως αποτέλεσμα της παραπομπής τους σ' αυτόν τον ιστότοπο είναι η Indesit Company Spa, με έδρα στο Φαμπριάνο (Ανκόνα), Viale Aristide Merloni, 47, 60044, εκπροσωπούμενη από τον εκάστοτε διευθύνοντα σύμβουλό της. Διαχειριστής Επεξεργασίας είναι η Επιτροπή Ιδιωτικού Απορρήτου της Indesit Company SpA (εφεξής η "Επιτροπή Ιδιωτικού Απορρήτου"), με έδρα στην εταιρική έδρα της Εταιρείας.

Η επεξεργασία που συνδέεται με τις υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπος της Indesit Company Spa διεξαγάγεται στην προαναφερθείσα εταιρική έδρα του Ελεγκτή Δεδομένων αποκλειστικά από τεχνικό προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η εν λόγω επεξεργασία, εντός της οργάνωσης του Ελεγκτή Δεδομένων, ή από τους παρόχους υπηρεσιών συντήρησης που δεσμεύονται περιστασιακά. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη συντήρηση του ιστού δεν θα κοινοποιούνται σε 3α μέρη, ούτε θα δημοσιεύονται, εκτός από τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες που ζητούν να τους αποσταλεί πληροφοριακό υλικό ή αυτοί που είναι συνδρομητές στις ηλεκτρονικές εφημερίδες. Τα εν λόγω δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται από αυτόματες συσκευές μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται αυστηρώς απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχτηκαν. Επίσης, υιοθετούνται ειδικά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας, παράνομης ή εσφαλμένης χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα.

Τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα δικαιούνται ανά πάσα στιγμή να λαμβάνουν επιβεβαίωση για το αν υφίστανται ή όχι τα εν λόγω δεδομένα και να ενημερώνονται για το περιεχόμενο και την προέλευση αυτών, καθώς και να ελέγχουν την ακρίβειά τους ή να απαιτούν προσθήκες ή ενημερώσεις ή διορθώσεις των εν λόγω δεδομένων (άρθ. 7, νομοθετικό διάταγμα 196/2003). Βάσει της προαναφερθείσας νομοθετική διάταξη, οι κάτοχοι των δεδομένων δικαιούνται να απαιτούν διαγραφή, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή φραγή των δεδομένων που επεξεργάζονται παρανόμως και, σε κάθε περίπτωση να εναντιώνονται, σε νόμιμα πλαίσια, στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Τα εν λόγω αιτήματα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην Επιτροπή Ιδιωτικού Απορρήτου στη διεύθυνση comitato.privacy@indesit.com.

Η παρούσα Δήλωση, που δημοσιεύτηκε στη διεύθυνση http://www.indesitcompany.com, υπόκειται σε περιοδική ενημέρωση και/ή τροποποιήσεις που απαιτούνται βάσει νόμου.